Yksilövalmennus

Tutustuminen

Luottamuksen rakentaminen

Minulle yksilön valmentaminen on aina ihmisen kohtaamista ja yhteisen ymmärryksen rakentamista. Henkilön tulemista nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, ilman naamioita tai käyntikortteja.

Henkinen valmennus, mentaalivalmennus, coaching tai mentorointi ovat minulle yhtä ja samaa yksilön kohtaamista. Yhteistyön edellytys on 100% keskinäinen luottamus, jota ilman ei ihmisten välisessä tekemisessä voi saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Tutustuminen on ensimmäinen vaihe mistä aloitetaan, siitä edetään nykytilanteen kartoittamiseen sekä mahdollisten esteiden havaitsemiseen. Työhöni luonnollisesti liittyy vaitiolovelvollisuus.

Yksilövalmennus - Pertti Ratilainen

Matka

Omat oivallukset ja oppiminen

Tutustumisen ja luottamuksen rakentamisen jälkeen aloitetaan matka jota voi kutsua myös prosessiksi. Kokemukseni mukaan syyt siihen ettei tulokset parane tai yksilö junnaa paikallaan eikä saavuta haluttuja tuloksia. Usein löytyvät tunne elämän tai ajattelun sekä mielen jumiutuneita malleista.

Urheilijoilla yleensä ongelmana on tunne puolelta epäonnistumisen pelko tai häpeä/riittämättömyys, myös vihan ärtymyksen pettymysten ja muut turhautumat ja väärät reagointi mallit estävät menestymisen. Työni keskiössä on yksilön itsensä tuntemisen kehittäminen, eli ihmisenä kasvaminen.

Uusi taso

Saavutettu henkilökohtainen kasvu

Vuosien kokemuksella voin sanoa, ettei ole mitään poppakonstia kasvaa ihmisenä seuraavalle tasolle. Se vaatii aina aikaa, tilaa, kipua. Ihmiset ovat usein valmiita sietämään fyysistä kipua, vaikka kuinka paljon saavuttaakseen tavoitteitaan.

Samalla tavalla joskus on kyettävä käsittelemään ikäviä ja mahdollisesti psyykkistä ja emotionaalista tuskaa päästäkseen elämässä tai urallaan eteenpäin. Joskus asiat voivat selkiytyä muutamalla istunnolla, jotkin asiakas suhteeni ovat kestänet jo useita vuosia. Pitkät suhteet ja keskinäinen luottamus ovat avaintekijät.

Tarvitsetko apua ongelmien ratkaisuun? Autan sinua yli 15 vuoden kokemustani apuna käyttäen.