Tunnistatko omat vahvuutesi?

Kuka sinä olet?

Tunnistatko omat vahvuutesi?

Onko sinulla toimintatapa, josta haluat eroon? Onko työyhteisössäsi henkilöstöongelmia? Oletko kokenut valmennuksia – tai koulutuksia, joista jäi mieleen vain kahvit, lounas tai tauot?

Olen ratkonut noita ongelmia yrittäjänä yli 15 vuotta. Yhteistyötä olen tehnyt sekä yritysten että erilaisten yhteisöjen kanssa. Henkilökohtaisesti olen avustanut yksittäisiä muutosta haluavia, yritysten johtoa ja ammattiurheilijoita.

Työni ydin on asiakkaan kohtaamisessa, luottamuksessa ja laadukkaassa vuorovaikutuksessa. Näkökulmani on yksilön persoonallisten vahvuuksien hyödyntäminen ja haluttujen tavoitteiden saavuttaminen.

Jos sinulla on ongelma, lähde kanssani kohti ratkaisua. Minulla on kokemusta, onnistumisen näyttöjä sekä kattava valikoima työkaluja tukemassa lähtötilanteen arviointia ja tavoitteisiin pääsemistä.

Jos etsit vastauksia näihin kysymyksiin, voin olla kaipaamasi luotsi

”Löydän väylän tai teen sen” ~ purjehtija Pertti Duncker

Muut palvelut - Pertti Ratilainen

Videoita ajatuksistani ja työstäni

Oheisessa videossa kerron hieman työstäni ja työnkuvastani. Alla olevasta linkistä löytyy lisää videomateriaalia työstäni ja puheenvuoroista erilaisissa tapahtumissa.

Katso video

Yksilöt

Työni yksilöiden kanssa pohjautuu Ihminen tavattavissa terapeutti -filosofiaan, joka perustuu yksilön kohtaamiseen ja läsnäoloon. Ihminen tavattavissa terapeutin työskentelyotteeseen kuuluu ihmisen tukeminen hänen sisäisistä vahvuuksistaan käsin. Ihminen tavattavissa terapeutti ei ole valmentaja sanan perinteisessä merkityksessä, sillä ensisijaisen tarkastelun kohteena ei ole ihmisen suoritus, vaan ihminen itse. Erilaiset kasvun esteet ovat tarkastelun kohteena, mutta painopiste on ihmisen voimavaroissa ja niiden vapauttamisessa.

Hinnoittelu alk. 80€/h tai sopimuksen mukaan.

Yhteisöt

Yhteisöllä tarkoitan ryhmää, jonka lukumäärä on enemmän kuin kaksi. Yhteisö voi olla työyhteisö, osa työyhteisöä, osasto, seura, joukkue tai yhdistys.

Yhteisöissä työni perustuu kumppanuusajatteluun. Työni ehdoton tavoite on vaikuttavuus ja tulokset. Uskon vahvasti avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Näiden avulla pääsemme kiinni asiakkaan tarpeisiin, jonka jälkeen voimme yhdessä luoda polkua haluttuun lopputulokseen. Tarvittaessa tukeudun laajaan yhteistyöverkostooni, jotta asiakas saa parhaan lopputuloksen.

Hinnoittelu alk. 350€/tapahtuma tai sopimuksen mukaan.

Muut palvelut

Usein yksilön ja yhteisön lähtötilanteen selvittämisessä on hyödyllistä saada lisäinformaatiota hyödyntämällä erilaisia työkaluja. Saatavaa informaatiota voidaan käyttää avaamaan keskustelua tai todentamaan nykyistä tilannetta.

​​ Tutustu työkaluihin, joita olen käyttänyt menestyksellisesti tuottamaan lisäarvoa niin yksilöille kuin yhteisöille.