12.2018 © Saskiia photography-3

KUKA SINÄ OLET ?

Onko sinulla toimintatapa, josta haluat eroon? Onko työyhteisössäsi henkilöstöongelmia? Oletko kokenut
valmennuksia – tai koulutuksia, joista jäi mieleen vain kahvit,lounas tai tauot?
Olen ratkonut noita ongelmia yrittäjänä yli 10 vuotta. Yhteistyötä olen tehnyt sekä yritysten että erilaisten
yhteisöjen kanssa. Henkilökohtaisesti olen avustanut yksittäisiä muutosta haluavia, yritysten johtoa ja
ammattiurheilijoita.
Työni ydin on asiakkaan kohtaamisessa, luottamuksessa ja laadukkaassa vuorovaikutuksessa. Näkökulmani
on yksilön persoonallisten vahvuuksien hyödyntäminen ja haluttujen tavoitteiden saavuttaminen.
Jos sinulla on ongelma, lähde kanssani kohti ratkaisua. Minulla on kokemusta, onnistumisen näyttöjä sekä
kattava valikoima työkaluja tukemassa lähtötilanteen arviointia ja tavoitteisiin pääsemistä.

Jos etsit vastauksia näihin kysymyksiin, voin olla kaipaamasi luotsi?

Motto: Löydän väylän tai teen sen.

”purjehtija Pertti Duncker”

Yksilöt

Työni yksilöiden kanssa pohjautuu Ihminen tavattavissa mentor -filosofiaan, joka perustuu yksilön kohtaamiseen ja läsnäoloon.  Mentorin työskentelyotteeseen kuuluu ihmisen tukeminen hänen sisäisistä vahvuuksistaan käsin. Mentor ei ole valmentaja sanan perinteisessä merkityksessä, sillä ensisijaisen tarkastelun kohteena ei ole ihmisen suoritus, vaan ihminen itse. Erilaiset kasvun esteet ovat tarkastelun kohteena, mutta painopiste on ihmisen voimavaroissa ja niiden vapauttamisessa.

Hinnoittelu alk. 80€/h tai sopimuksen mukaan.

Yhteisöt

Yhteisöllä tarkoitan ryhmää, jonka lukumäärä on enemmän kuin kaksi. Yhteisö voi olla työyhteisö, osa työyhteisöä, osasto, seura, joukkue tai yhdistys. Yhteisöissä työni perustuu kumppanuusajatteluun. Työni ehdoton tavoite on vaikuttavuus ja tulokset. Uskon vahvasti avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Näiden avulla pääsemme kiinni asiakkaan tarpeisiin, jonka jälkeen voimme yhdessä luoda polkua haluttuun lopputulokseen. Tarvittaessa tukeudun laajaan yhteistyöverkostooni, jotta asiakas saa parhaan lopputuloksen.

Hinnoittelu alk. 350€/tapahtuma tai sopimuksen mukaan.

Muut palvelut

Usein yksilön ja yhteisön lähtötilanteen selvittämisessä on hyödyllistä saada lisäinformaatiota hyödyntämällä erilaisia työkaluja. Saatavaa informaatiota voidaan käyttää avaamaan keskustelua tai todentamaan nykyistä tilannetta.

Näitä ”työkaluja” olen käyttänyt menestyksellisesti tuottamaan lisäarvoa niin yksilöille kuin yhteisoille: Firstbeat hyvinvointianalyysillä voidaan tehdä näkyväksi ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten hallitsemaan stressiä todentamaan palautumista ja liikkumaan oikein. Moodmetric  älysormuksen avulla voidaan tarkestella yksilön tai ryhmän kuormittumista. Seurantaa voidaan tehdä pidempikin jakso. Cut-e  kehittää älykkäitä arviointiratkaisuja luotettavien ja innovatiivisten online-arviointityökalujen avulla. Käytetään laajasti mm.  rekrytoinnissa. Peter Hess syvärentoutus –metodia olen käyttänyt vuodesta 2011 yksilöiden ja ryhmien rentouttamiseen. Vaikuttavuudessaan aivan huippuluokkaa. Vain oma kokemus auttaa ymmärtämään.

Hinnoittelu: Firstbeat 200€/hlö  Syvärentoutus 80€/hlö tai ryhmät sopimuksen mukaan.