Auttamassa yhteisöjä

Luento

Kestoltaan 45min tai tunti

Yhteisöille suunnatuista palveluista yksittäisenä tapahtumana voi olla luento. Tällä hetkellä tyhy, tykypäivien suosittuja aiheita ovat mm. omien vahvuuksien tunnistaminen ja stressikäyttäytyminen, omasta energisyydestä ja suorituskyvystä huolehtiminen.

Luennot räätälöidään asiakkaan omiin tarpeisiin. Keskeinen tarkoitus on tarjota uutta näkökulmaa yhteisön ulkopuolelta, tavoitteena synnyttää uusia oivalluksia suhteessa nykyiseen tekemiseen tai olemiseen.

yhteisöt ja yhteisöpalvelut - pertti ratilainen

Työpaja

Kestoltaan 4-8h

Työpaja voi olla vaikka luentoa että osallistavaa toimintaa. Tämä vaatii usein enemmän vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Aikaa varataan yleensä puolesta päivästä päivään, ja työskennellä voidaan myös useissa vaiheissa.

Suunnitteluun käytetään enemmän aikaa ja voidaan kytkeä mukaan useitakin ihmisiä. Työpajoissa voidaan käyttää apuna erilasia työtapoja ja työkaluja. Profilointiin ja personointiin liittyvillä työkaluilla tuotetaan lisää ymmärrystä nykytilanteesta.

Työpajan keskiössä ovat osallistujat, joiden oivalluttaminen on asian ydin. Firstbeat hyvinvointianalyysin ympärille voi esimerkiksi rakentaa työpajan.

Muutosvalmennus

Kestoltaan 3kk – 24kk

Muutosvalmennuksesta puhuttaessa, puhutaan aina kumppanuudesta ja pidemmästä sitoutumisesta yhteiseen päämäärään. Muutoksella halutaan muutosta nykyiseen toimintatapaan tai kulttuuriin.

​Tämän tyyppisissä valmennuksissa on keskeistä muodostaa riittävän tarkka kuva siitä missä nyt ollaan ja mitä halutaan saada aikaan. Muutoksen läpi viemisen onnistumisessa on tärkeää raivata aikaa ja tila muutoksen toimeenpanolle, ettei muutoshankkeesta tule painajaista olemassa olevien töiden päälle.

Tarvitsetko apua ongelmien ratkaisuun? Autan sinua yli 15 vuoden kokemustani apuna käyttäen.